All posts by Cătălin

Versete biblice despre caracter

Caracterul este un lucru foarte important, pentru că arată cine suntem și care este identitatea noastră în Cristos. Mai jos sunt câteva scripturi solide care validează importanța caracterului.

Când ai reputația unui caracter bun

‘Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. ‘

Rut 3:11

‘O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui. ‘

Proverbele 12:4

‘Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. ‘

Faptele Apostolilor 17:11

‘Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: „Învăţătorule, știm că ești adevărat și că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. ‘

Matei 22:16

Valoarea unui caracter în dezvoltare

‘Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă , avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. ‘

Romani 5:1-4

‘Nu vă înșelaţi: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” ‘

1 Corinteni 15:33

‘Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească. ‘

Filipeni 4:8

Beneficiile unui caracter bun

‘Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea , facerea de bine , credincioșia , ‘

Galateni 5:22

‘Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. ‘

2 Împăraţi 12:15

‘Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. ‘

Proverbele 10:9

‘Să mă ocrotească nevinovăţia și neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine! ‘

Psalmul 25:21

‘și dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie , de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. ‘

Tit 2:7-8

Sursa: CBN

De ce provoacă muzica bisericească atâtea dispute?

M-am întrebat mereu de ce provoacă muzica bisericească atâtea dispute. De ce în loc să ne conducă la închinare, ne provoacă la încăierare. Coruri sau grupuri de închinare? Imnuri sau refrene scurte repetate de trei ori? Orgă sau chitară. Tradițional sau contemporan? Nu vreau să tulbur pe nimeni, mai ales că muzica nu este domeniul meu cel mai tare, deși de copil m-am străduit să învăț pe de rost aproape toate cântecele creștine.

Pastoral vorbind, eu aș pune “și” în loc de “sau” și semnul exclamării în loc de semnul întrebării. Dincolo de frământările noastre legitime sau nu, preocuparea lui Dumnezeu are de a face, în primul rând, cu inimile noastre. Scriptura spune: “Cel cu inima bună să cânte cântări de laudă!”

Următorul aspect, după inima bună, cred că trebuie să fie cuvintele bune. Îndrăznesc să sugerez tinerilor, aplecați mai mult spre contemporan, să studieze cu atenție teologia imnurilor și să încerce să dea consistență muzicii noi prin forța unor cuvinte biblicizate. Uneori, mai ales când alunecăm înspre o senzualitate în exprimarea muzicii noastre, studierea unor imnuri, compuse de tineri, ar fi de un real folos.

“Tată veşnic din Ceruri,
Te chem cu aşa ardoare,
Nu mă lăsa să mă lepăd de tine,
Păstrează-mă în adevărul tău
Până voi închide ochii.

Oh, Dumnezeule, păzeşte-mi inima şi gura,
Doamne, veghează peste mine în orice vreme
Nu lăsa nimic să mă despartă de tine,
Fie necaz, strâmtorare sau nevoie,
Păstrează-mi curăţia-n bucurie.

Domnul şi Tatăl meu cel veşnic,
Arată-mi şi învaţă-mă
Aşa cum sunt, copil nevrednic,
Să văd drumul şi calea ta.
Aceasta e dorinţa mea.

Să păşesc prin puterea-ţi în moarte
Prin suferinţă, tortură, teamă şi lipsuri,
Susţine-mă în toate,
Oh, Dumnezeule, aşa încât niciodată
Să nu mă despart de iubirea ta. …”

Acest cântec a fost compus de Annelein din Freiberg, o tânără de șaptesprezece ani, înecată şi arsă în 1529 (Snyder şi Hecht, Profiles of Anabaptist Women, p. 199, 200)

Sunt convins că cei mai mulți tineri creștini îl caută pe Domnul cu aceeași fervoare și cred că Dumnezeu va folosi tineri înzestrați și maturi spiritual pentru a compune versuri cu o puternică încărcătură teologică, care să fie cântate cu o inimă curată pe muzică contemporană. Cât de minunați sunt credincioșii vârstnici care își fac timp să-i învețe pe tineri muzica ce străbate veacurile, dar și să învețe de la tineri muzica generației lor.

Fără îndoială, bisericile care vor accentua prioritatea inimii în închinare, vor alege cântece cu mesaj creștin autentic și vor cânta muzică bună, tradițională și contemporană, vor fi cele mai câștigate. Muzica bisericească e făcută totuși pentru închinare…

Samy Tuțac

Norul intereselor personale care-L ascunde pe Isus – II

Acest nor îl ascunde pe Isus în aceeași măsură ca și norul formalismului. Unde sunt cei ce au iubit pe Isus atât de mult că doreau să-L facă rege? Unde-i tânărul bogat și grecii care căutau să-L vadă? Unde este cel care I-a declarat că-L va urma: “În timp ce erau pe drum, cineva I-a zis: – Doamne,Te voi urma oriunde vei merge” (Luca‬ ‭9:57‬). Nu se mai pomenește nimic de ei în restul Bibliei pentru că Isus i-a dojenit și i-a mustrat pentru interesul lor personal.

El mustră pe Petru și pe fiii lui Zebedei când aceștia cer șederea la dreapta și la stânga Lui. Ei erau reci din cauză că soarele cald al dragostei de aproapele n-a putut pătrunde și încălzi inimile lor din cauza norului prea gros al intereselor personale. Dacă n-am venit la Isus cu păcatele noastre și inima noastră egoistă și dacă nu vom străbate acest nor, punându-ne întreaga noastră ființă în slujba “Aceluia care a trăit numai pentru binele omenirii”, totul e zadarnic.

În cazul acesta este bine să ne gândim la cuvintele: “Niciodată nu v-am cunoscut. Duceți-vă de la mine!…” Iată deci că acest nor desparte pe păcătos nu numai aici pe pământ de tovărășia scumpă a lui Isus, ci chiar și în veșnicie. Pentru aceasta să grăbim a înlătura umbra aceasta care ascunde strălucirea iubirii lui Hristos.

Simion Cure
(Fragment dintr-o predică rostită cu aproximativ 80 de ani în urmă)


Articol a fost preluat cu permisiune de pe pagina oficială de Facebook ‘Samy Tuțac

Norul fomalismului care-L ascunde pe Isus – I

Formalismul a fost combătut de Isus în timpul misiunii Sale pe pământ. De acest păcat sufereau fariseii. De pe programul lor practic au fost șterse cu desăvârșire: dreptarea, mila și credincioșia. Nu pentru că ele n-au fost găsite bune și de folos, ci pentru că norul formalismului, ascunsese valoarea și necesitatea lor, înlocuindu-le cu spălare de mâini, vase, etc.

În timp ce religioșii studiau în Templu și în sinagogi porunca cea mai mare a iubirii, văduvele și orfanii mureau de foame și de frig. Cântările frumoase ale psalmiștilor de demult și câteva porunci ușor de îndeplinit, rămaseră tot rodul celor care studiau porunca iubirii. Ei se pretindeau a fi fiii lui Avraam. Nu putem spune despre ei că erau nerugători, din contră făceau rugăciuni lungi, dar seci. Nu putem spune că erau zgârciți, fiindcă dădeau zeciuială. Și apoi nu putem spune că nu erau plini de râvnă pentru legea lor. Dar cu toate acestea Isus le zice: “Vai de voi”.

Ce ușor e să fi umbrit de acest nor periculos și să pierzi pe Isus. De câte ori noi ne mulțumim de noi înșine, de ni se pare că tare greu ne-am găsi pereche. Ce bine ar fi dacă am ști că noi nu suntem ceea ce ne vedem noi, ci ceea ce ne văd alții. Suntem adânc înșelați atunci, când credem că botezul, cântările, poeziile și predicile sunt și formează tot ce Cristos are nevoie.

În timp ce societatea din jurul nostru merge spre iad, noi să ne mulțumim cu un nume, iar atunci când cere faptele milei și jertfei în lucrul Său să ne mărginim la niște forme seci din care Isus lipsește cu desăvârșire? Niciodată nu vom putea arăta lumii decât ceea ce avem și vedem noi. Împrăștie deci norul formalismului care ascunde pe Isus din fața ta, ca să-L poți vedea în toată strălucirea gloriei Sale.

Articol preluat cu permisiune de pe pagina oficială Samy Tuțac
(Fragment dintr-o predică rostită cu aproximativ 80 de ani în urmă)
Sursa: Vasile Bel, Istorie Baptistă

Creștinii solicită liderilor Marii Britanii dreptul pastorilor de stradă de a fi protejați

Peste 45000 de oameni au semnat o petiție solicitând departamentului Home Office să protejeze drepturile pastorilor de stradă după ce un pastor nigerian a fost arestat pe nedrept. Christian Concern, o organizație creștină britanică a trimis peste 38000 de petiții semnate către Home Office pe data de 30 Iulie și din acel moment numărul semnăturilor au depășit pragul de 45000.

Evangheliștii ar trebui să fie liberi să răspândească evanghelia, chiar și atunci când aceasta contravine altor credințe. Legea oferă libertatea de exprimare chiar și atunci când aceasta este una ofensatoare, șochează sau îi deranjează pe cei ce o aud. Însă de foarte multe ori poliția a dat dovadă de ignoranță sau nu au fost doritori să țină cont de acest drept. Toate acestea îi fac pe oameni să se simtă amenințați și tot mai mulți dintre ei nu mai vor să mai împărtășească credința lor, de teamă să nu fie arestați.

Fragment din petiție

Deasemnea petiția solicită noului secretar Home Office, Priti Patel, să facă cercetări asupra instruirii poliției când vine vorba de pastorii de stradă.

Petiția vine ca un răspuns în urma incidentului din luna Februarie când pastorul Oluwole Ilesanmi, cu vârsta de 64 ani, a fost arestat în timp ce predica în Londra din cauză că cineva a sunat la poliție, acuzația fiind discurs care instigă la ură împotriva islamului, fapt ce atrage pedepse penale în Anglia.

La finalul lui Iulie, Ilesanmi a primit despăgubire în valoare de aproape 2500 de lire sterline din partea poliției metropolitane, împreună cu scuze pentru că a fost arestat pe nedrept și pentru tratamentul repingător pe care la avut de îndurat.

Andrea Williams de la Centrul Legal Creștin, cea care l-a reprezentat pe Ilesanmi, a spus într-o declarație recentă că autoritățile ar trebui să facă o treabă mai bună în a respecta drepturile pastorilor de stradă.

În ciuda legilor care în teorie susțin libertatea de exprimare, în cazul de față evanghelizarea în locurile publice, în practică, ofițerii de poliție se grăbesc să îi reducă la tăcere pe evangheliști la cererea unei persoane din public care s-a simțit ofensată.

Prin libertatea de exprimare înțelegem că fiecare dintre noi putem aduce critici altor religii și ideologii fără a fi imediat etichetați ca ofensivi și mai apoi să fim reduși la tăcere. Ideile critice de cele mai multe ori sunt exprimate din dragoste pentru oameni și nu din ură.

Andrea Williams

În ultimii ani, ocazional au avut loc incidente între poliție și predicatorii de stradă deoarece aceștia din urmă au fost acuzați că au ținut discursuri publice care instigă la ură.

De exemplu, în Martie 2018 un predicator canadian pe nume David Lynn a fost arestat preventiv timp de 24 de ore după ce acesta a fost acuzat că încuraja homofobia atunci când făcea evanghelizare.

„Ce s-a întâmplat Marți m-a școat complet” a declarat Lynn la momentul arestului, adăugând că scopul lui a fost ca prin evanghelizare să aducă lumii mesajul dragostei și iertării lui Isus Cristos care schimbă vieți.

Sunt plin de pasiune și vreau să înflăcărez și să îndemn la unitate trupul lui Cristos la nivel global cu privire la mandatul evanghelistic pe care l-a primit, și vreau să transmit mesajul salvării întregii lumi, privind țintă la Cristos și răspândind dragostea și iertarea lui Dumnezeu ce pot fi găsite prin Cristos.

David Lynn

Sursa: The Christian Post

Autorităţile din China vor să ştie exact câţi oameni cred în Dumnezeu pentru a-i monitoriza mai bine

Guvernul central al Chinei și-a intensificat represiunea împotriva creștinismului în ultimele luni, făcând presiuni asupra oficialităţilor locale să afle câţi cetățeni cred în Dumnezeu și să-i monitorizeze atent, potrivit unui nou raport.

PCC (Partidul Comunist din China) chiar amenință funcționarii din orașe și sate cu repercusiuni dacă numărătoarea este greșită. Trei oficiali guvernamentali din orașul Yongcheng din provincia Henan au fost suspendați în aprilie, pentru că au raportat un număr prea mic de oameni credincioşi.

„Guvernul ia în serios problema religiei acum,” a declarat un oficial guvernamental local neidentificat din provincia Henan pentru Bitter Winter, un ONG care monitorizează libertatea religioasă din China. „În fiecare zi ne întreabă câți oameni din satul nostru cred în Dumnezeu. Dacă spunem că nu există nici un credincios, ei pretind că ascundem ceea ce știm și că nu am raportat.”

„Dacă se stabilește că nu am raportat sincer situația, vom fi pedepsiți. Acum trebuie să dăm raportul privind activitatea noastră către superiori de două ori pe zi. De asemenea, trebuie să completăm un formular seara. Suntem atât de ocupați încât nu avem deloc timp liber.”

Cei trei oficiali locali au fost repuşi în drepturi, în cele din urmă.

„O atenție specială este acordată acestei activităţi. Este ca și cum viețile noastre sunt amenințate,” a spus un oficial local. „După ce am raportat o persoană, trebuie să căutăm să-i limităm mișcarea și să raportăm situaţia lor în fiecare zi.”

Acest oficial local care a vorbit cu Bitter Winter spune că Beijingul se teme că numărul creștinilor crește prea repede și că credincioșii ar putea submina activitatea PCC – sau chiar să dea o lovitură de stat.

Beijingul crede că „trebuie să fie luate măsuri și numărul credincioșilor să nu mai poată continua să crească,” a spus oficialul local.

Credincioşii budişti și taoişti sunt, de asemenea, monitorizați.

Oficialii guvernului central folosesc o reţea socială, WeChat, pentru a face schimb de informații despre creștini și adepți ai altor religii. De exemplu, în timpul Adormirii Maicii Domnului de anul trecut – o zi de sărbătoare catolică pe 15 august – oficialilor locali li să spus să monitorizeze cetățenii catolici. O femeie catolică care se urcase într-un un autobuz pentru a merge într-un oraș din apropiere pentru a a lua parte la sărbătoare a fost interceptată și întoarsă din drum, potrivit unui oficial din provincia Jiangxi.

„Oficialii guvernamentali au un grup WeChat,” a declarat oficialul din Jiangxi pentru Bitter Winter. „Totul este trimis pe acest grup: ultimele ordine ale autorităților superioare, rezultatul inspecțiilor perioadice efectuate la instituţiile religioase, fotografiile credincioșilor și mișcările lor pe timpul sărbătorilor religioase, activitățile care continuă să mai aibă loc la instituţiile religioase care au fost închise. Oficialii superiori pot stabili cu ușurință situația religioasă din zonele locale. Ei pot chiar să se ocupe de orice problemă de la distanţă, indiferent de importanță, și să efectueze monitorizarea în timp real.”

Sursa: stiricrestine.ro

Nu-și mai aduce aminte – C. H. Spurgeon

C. H. Spurgeon

Și nu‑Mi voi mai aminti nicidecum
de păcatele și fărădelegile lor.

Evrei 10:17 – versiunea NTR

Domnul, ca urmare a legământului Său de har, tratează pe poporul Său ca și cum el n-ar fi păcătuit niciodată și uită toate călcările de lege. El consideră păcatele lor, oricât ar fi de mari, ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată; ele sunt cu totul șterse din amintirea Lui! O! Minune a harului! Dumnezeu face aici, prin harul Său, ceva imposibil pentru sfințenia Sa și pentru dreptatea Sa. Mila Lui face minuni care întrec toate celelalte lucruri ale Sale.

Dumnezeul nostru nu-Și mai aduce aminte de păcatul nostru, de când Isus a întârit prin jertfa Sa, legământul cu El. Noi putem să ne bucurăm în El, fără teamă că vom întâlni mânia Lui împotriva noastră, ca urmare a fărădelegilor noastre. Iată! El ne numără printre copiii Lui și ne consideră neprihăniți; El își găsește plăcerea în noi, ca și cum noi am fi sfinți desăvârșiți. El ne dă lucrări de încredere, ne numește apărători ai cinstei Lui, păstrători ai podoabelor din cununa Sa, răspânditori ai Evangheliei Sale. El ne dă o cinste și ne încredințează o lucrare. Aceasta este proba cea mai limpede că El nu-și mai aduce aminte deloc de păcatele noastre. Noi înșine când iertăm pe un vrăjmaș, așteptăm mult timp până să ne încredem în el; ne temem să nu fim imprudenți. Dar Domnul uită păcatele noastre și se poartă cu noi ca și cum noi n-am fi greșit niciodată.

O, sufletul meu, primește făgăduința Lui și bucură-te de ceea ce îți dă ea.

Drumul Spre Culmi – Richard Wurmbrand

“Mulți oameni de afaceri îşi petrec viata într-o alergare nebună după bani, de care în mare parte nici măcar nu au nevoie (cea mai bună dovadă fiind faptul că îi țin la bancă).Acumularea aceasta de bogății le dă posibilitatea să achiziționeze lucruri fără de care ar putea foarte bine trăi,dar pe care le cumpără pentru a-şi impresiona adversarii.Ce rost are goana asta după înavuțire? Una din cele mai importante porunci ale lui Dumnezeu este aceea de a te bucura de odihnă: Nu uita să ții Ziua de Odihnă. Opreşte-te din fuga după bani. Incetează zbaterea asta continuă pentru îmbogățire. Anulează-ţi autopromisiunile şi hotărîrile. Uşurează-ți povara vieții. Vino deoparte şi te odihneşte. Nu te lăsa devorat de dorinţa cîştigului bănesc. Mărirea veniturilor s-ar putea să nu-ţi fie necesară, mai ales dacă îţi sporeşte grijile. Fă-ţi timp pentru liniştea şi pacea Zilei de Odihnă. Relaxează-te.”Veniţi la Mine,” zicea Isus, ,,voi cei trudiţi şi împovăraţi şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:28,29). În timp ce tu te odihneşti, Cel ce-l ocroteşte pe Israel nu doarme şi nici nu dormitează (Psalmul 121:4)”

Iubește Biserica – C. H. Spurgeon

Tu te vei scula și vei avea milă de Sion; căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului și le este milă de țărâna lui.

Psalmul 102:13-14

Da, rugăciunile noatre pentru Biserică sunt ascultate. Ora împlinirii lor se pregătește. Noi prețuim adunările de rugăciune, școlile de duminică și toate lucrările din casa lui Dumnezeu. Inima noastră se unește cu tot poporul lui Dumnezeu și spune:

Nu este miel în turma Ta

Pe care l-aș disprețui la masă,

Nu este vrăjmaș înaintea feței căruia

M-aș teme să apăr cauza Ta.

Dacă aceasta este dorința tuturor, în curând vor veni timpuri de înviorare din partea Domnului. Adunările noastre vor fi pline, sfinții înviorați și păcătoșii se vor întoarce la Dumnezeu. Aceasta nu se întâmplă însă decât prin mila lui Dumnezeu; dar acest timp va veni și noi trebuie să-l așteptăm. Acest timp hotărât se apropie. Să ne trezim. Să iubim toate pietrele Sionului și chiar pe acelea căzute. Să știm să culegem cel mai mic adevăr, cea mai slabă învățătură, pe cel mai slab credincios, chiar dacă ei ar fi disprețuiți și socotiți ca țărâna. Dacă noi avem milă de Sion, Dumnezeu are de asemenea milă de el; și dacă noi ne punem toată silința și toată puterea în lucrarea Domnului, Dumnezeu își va găsi și El plăcerea în această lucrare.

Creștinii chinezi memorează Biblia în închisoare: „Guvernul nu-ți pot lua ceea ce este ascuns în inima ta”

Creștinii chinezi încarcerați pentru credința lor memorează pasajele Scripturii introduse pe ascuns pe bucăți mici de hârtie, pentru că gardienii închisorii „nu pot lua ceea ce este ascuns în inima ta”, a dezvăluit un fost prizonier.

Într-o predică recentă, Wayne Cordeiro, pastor al New Hope Christian Fellowship din Honolulu, Hawaii, a împărtășit experiența pe care a avut-o în timpul unei călătorii în China, unde biserica sa a mers să-i instruiască pe liderii locali.

Pastorul a povestit cum 22 creștini din Provincia Hunan au luat cursă de tren de 13 ore pentru a participa la acest seminar organizat într-o cameră de hotel de 65 de metri pătrați. Din cei 22 de creștini prezenți, 18 au fost închiși pentru credința lor.

„Dacă vom fi prinși, ce se va întâmpla cu mine?”, a început să întrebe Cordeiro.

„Ei bine, în 24 de ore vei fi deportat și noi vom merge la închisoare pentru trei ani”, au răspuns creștinii chinezi.

După ce a început seminarul, pastorul a realizat că avea doar 15 Biblii, astfel că șapte persoane nu aveau după ce urmări.

„Am spus, deschideți la 2 Petru capitolul 1, vom citi de acolo”. În acel moment o doamnă i-a dat Biblia ei persoanei de lângă ea și m-am gândit „ce interesant”, și-a reamintit pastorul.

După câteva momente, pastorul a realizat de ce acea doamnă a dat Biblia altei persoane: memorase întreaga carte.

„Când am terminat, am mers la ea și i-am zis: Ai recitat întregul capitol”, iar ea a răspuns: „L-am memorat în închisoare. Ai mult timp în închisoare”.

„Dar nu vă confiscă Bibliile?”

A continuat și a spus că în timp ce materialele creștine sunt intr-adevăr confiscate, oamenii introduc prin contrabandă versete biblice scrise pe bucăți de hârtie, pe care le ascund de gardieni.

„De aceea memorăm cât de repede putem, pentru că deși ne pot lua hârtiile, nu ne pot lua ceea ce este ascuns în inima noastră”, a explicat ea.

După sesiunea de instruire de trei zile, unul dintre chinezii creștini l-a întrebat pe Cordeiro: „Ai putea să te rogi ca într-o zi să fim la fel de liberi ca tine?”

„M-am uitat la el și i-am spus: Nu voi face asta! Voi ați mers cu trenul 13 ore pentru a ajunge aici. În țara mea, dacă trebuie să conducă mai mult de o oră, oamenii nu vor veni”.

„Ați stat trei zile pe o podea de lemn. În țara mea, dacă oamenii trebuie să stea mai mult de 40 de minute la o întâlnire, vor pleca. Nu doar că ați stat pe o podea de lemn, dar în țara mea, dacă nu sunt scaune capitonate și aer condiționat, oamenii nu vor mai veni la întâlniri”.

„În țara mea avem o medie de două Biblii pe familie. Nu o citim pe niciuna. Voi aproape că nu aveți Biblii și le memorați de pe bucăți de hârtie. Nu mă voi ruga să deveniți ca noi, dar mă voi ruga să devenim noi ca voi”, a concluzionat pastorul.

China a înregistrat o creștere explozivă a numărului de credincioși în ultimele decenii. Estimările sugerează că până în 2030, China va avea cea mai mare populație creștină din lume. Aproximativ 30 de milioane de creștini din China se estimează că participă la slujbele bisericilor sancționate de stat, în timp ce mulți frecventează bisericile ilegale din subteran, care nu sunt înregistrate la guvern.

În eforturile de a împiedica răspândirea rapidă a Creștinismului, autoritățile din China au închis o serie de biserici proeminente și au arestat creștinii pentru că au participat la slujbe fără aprobarea guvernului.

Motivul pentru care biserica chineză subterană a crescut atât de mult este pentru că acești creștini „cred cu adevărat că ar putea face discipoli și că pot avea astfel de întâlniri doar pentru că Isus le este de ajuns”.

„Am început să mă gândesc. Asta a făcut ca biserica subterană din China să fie de neoprit. Dacă ai un grup de oameni care efectiv îmbrățișează suferința, cum ai de gând să-i oprești?” s-a întrebat scriitorul Francis Chan.

Chan a susținut că problema bisericilor din Vest este că acestea sunt „atât de simplu de blocat în momentul când situația devine prea dificilă”.

„Dacă am spune, în schimb, aș vrea să sufăr pentru Hristos?”, a întrebat Chan. „Vei suferi supunându-te acestor lucruri? Te vei sacrifica? Pentru că este mult mai simplu să mergi undeva să fii hrănit decât să iubești pe alții la fel de mult cum te-a iubit Hristos, la fel de mult cum Tatăl iubește pe Fiul și să frângi pâinea cu alții gândindu-te că ‘Hristos a fost torturat pentru mine, aș face și eu asta pentru ceilalți?’”

Pastorul le-a cerut creștinilor din Vest să îmbrățișeze suferința pentru slava lui Hristos, „pentru că Biserica este atât de frumoasă și de importantă”.

Sursa: Leah MarieAnn Klett
The Christian Post